Girls Varsity Volleyball · Regional Semi Pics Courtesy of D. Veldman